Høringssvar fra Bjørn Eirik Klepsvik

Dato: 26.10.2019

Høringssvar til offshore vindmøller.

Det er like natur og bærekraft ødeleggende med vindmøller til havs som i urørt natur på land. Fiskeriinteresser må ha forrang, det har og vill være en av de viktigste Norske næringer. Må ikke skades for fremtiden, det er bærekraft. Behovet for el- kraft til norsk forbruk er begrenset og kan dekkes med vannkraft og oppgradering av denne. Subsidiert vindkraft i Norge for Europas behov er meiningslaust. Nei til vindkraft i norsk urørt natur og til vindkraft offshore på norske fiskebanker.

Mvh,

Bjørn Eirik Klepsvik, 5385 Bakkasund.