Høringssvar fra Elin Sandshamn

Dato: 27.10.2019

Nei til havvind!

Vi må heller fokusere på å bevare fiskebestanden, rense havene for plast, mikroplast og andre miljøgifter.

Havvind vil medføre økt forurensing av havene med økt utslipp av olje, miljøgifter og mikroplast. Dette vil vi ikke ha!