Høringssvar fra Gro Marie Nilssen

Dato: 29.10.2019

Jeg viser til høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag og Hasvik kommune. Disse viser til at området ved Sandskallen-Sørøya Nord (Råsa) er et svært viktig område for fiskeriene. Det er et blant annet oppvekstområde for sei, og området benyttes til helårig fiskeri etter sei, hyse og torsk både for hav- og kystflåten. Det er svært bekymringsverdig at det nå fremmes forslag om å båndlegge et av de viktigste fiskeriområdene i Nord-Norge til havvindutbygging.

Jeg vil på det sterkeste fraråde å gi tillatelse til etablering av havvindutbygging på Sandskallen - Sørøya Nord slik som foreslått i nøringsnotatet. Det vil være svært uheldig for primærinæringen og all avledet næringsvirksomhet i de omkringliggende kystsamfunn.