Høyringssvar frå Statens vegvesen

Dato: 16.12.2021

Statens vegvesen er positiv til dei framlagde forslaga om endringar i taubane- og tivoliloven som vil gje Statens havarikommisjon mynde til å undersøke ulykker og hendingar innan tivoli- og taubaneområda.