Høyringssvar frå Hunderfossen Familiepark AS

Dato: 19.01.2022

Først og fremst; vi oppfatter det som urovekkende at de aller største parkene i Norge ikke varsles som høringsinstans i endring av særlov for våre virksomheter.
Vi synes det er underlig at vi som virksomhet pålegges å varsle nok en instans. Parktilsynet (SJT) skal ha momentan varsling fra oss ved ulykker, og bør dermed ha ansvaret for å håndtere dette videre. Samtidig er loven uklar på dette punkt. Undersøkelsesmyndigheten har plikt til å varsle tilsynet, samtidig er det angitt at vi har ansvar for å varsle både tilsynsorganet, politiet og undersøkelsesmyndigheten.
I tekstforslaget savner vi en differensiering i hva som skal varsles. Samtidig er vi oppfordret til å rapportere enhver hendelse eller nestenhendelse til SJT. Vi mener det i teksten som nå foreligger må inn en avgrensning til alvorlige ulykker eller hendelser.
Det vil kunne ha en uforholdsmessig økonomisk konsekvens for parkene dersom Statens havarikommisjon (SHK) skal kunne stenge en attraksjon lengre enn nøsvendig. Vi har ingen garanti for hvor raskt SHK vil utføre jobben, og om de har tilstrekkelig med tilgjengelige ressurser i ferieperioden når vi har høysesong.
Vi savner også informasjon om finansiering av denne ekstrakostnaden med årsverket hos SHK - er det noe som pålegges dekket direkte av parkene og taubanene, og i så fall etter hvilken fordelingsnøkkel?