Høyringssvar frå Norsk Cirkus og Tivolieierforening

Dato: 24.01.2022

Sikkerhet er bransjens høyeste prioritering, og noe bransjen jobber med daglig. Høringsnotatet viser til antagelser og gir inntrykk av at rapporterte ulykker ikke blir tilstrekkelig undersøkt, og at det er en mistillit mellom myndighetene og aktørene. Dette er noe NCTF på ingen måte kjenner seg igjen i, og i moderne tid er vi ikke kjent med større ulykker. Ei heller er vi enige i at dersom en ulykke skulle skje, skulle den ikke bli undersøkt tilstrekkelig. Sikkerhet til våre gjester og medarbeidere er vår aller viktigste prioritet.


NCTF stiller videre spørsmål om hvilken kompetanse vi kan forvente hos kommisjonen. Hvordan kan bransjen være sikret at kommisjonen har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre arbeidet?


Ordlyden «alvorlig hendelse» og «ulykke» benyttes uten at det defineres hva som menes. NCTF legger til grunn at det er Statens Jernbanetilsyn sine definisjoner som brukes, og ønsker en bekreftelse eller avkreftelse på dette.


Kostnadsbildet kommer ikke tydelig nok frem. Vil dette kunne føre til ytterligere kostnader for vår bransje?