Høyring — Lov om tomtefeste og forskrift om tomtefeste m.m.

Frist 01.03.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006

Dato: 26.1.2006
Høyringsfrist: 1.3.2006

Sjå også:Høyringsbrevet

Til toppen