Høyringssvar frå Rolf Torvund

Dato: 24.04.2023

Hei! Når det gjeld desse endringane i elmarknadsdesign i europakommisjonen, så må den bli avvist pga at regulerbart vassmagasin ikkje blir frikopla fra fossil energi kraft.Regulerbar vassmagasin er på lik linje med elvekraft,vind og sol fornybar energi. Dette bør norske myndigheter også registrere.