Høyringssvar frå Norges vassdrags- og energidirektorat