Høyringssvar frå Statnett

Dato: 28.04.2023

Hei

Vedlagt høringsvar fra Statnett SF

mvh

Øystein Mørk

Vedlegg