Høyringssvar frå Statistisk sentralbyrå

Dato: 21.03.2023

Svartype: Utan merknad