Høyringssvar frå Fornybar Norge

Dato: 28.04.2023

Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev om EU-kommisjonens forslag til endret markedsdesign. Fornybar Norges høringssvar er lastet opp som eget vedlegg.

Vedlegg