Høyringssvar frå Nord Pool AS

Dato: 28.04.2023

Nord Pool takker for muligheten til å sende innspill til Europakommisjonens forslag til endringer i markedsdesign.

Vedlagt sender vi til OED Nord Pool's posisjonspapir vedrørende flere av de foreslåtte endringene fra Europakommisjonen. Vi vil rette spesiell oppmerksomhet til to saker:

* Det må være forsikring i reguleringen om at NEMOenes ordrebøker internt i budområdene skal deles (felles ordrebok) også etter at handel på transmisjonskapasitet er avsluttet i Intradag. Recital 13&14; Artikkel 7, paragraf 2

* Nord Pool mener at teksten om å opprette en enkelt legal enhet som skal operere all markedskobling i Europa må fjernes. Artikkel 7 og Artikkel 59

Nord Pool støtter også fullt ut posisjonspapiret til EuroPex* som ble publisert i dag, og som omhandler flere av de foreslåtte endringene i REMIT reguleringen. Nord Pool har hatt en aktiv rolle i utarbeidelsen av posisjonspapiret til EuroPex og legger derfor dette også ved her.

På vegne av Nord Pool:

Hilde Rosenblad

Senior Adviser Public and Regulatory Affairs

*Europex er en ideel forening av europeiske energibørser med 33 medlemmer. Den representerer interessene til børsbaserte grossistmarkeder for elektrisitet, gass og miljø, fokuserer på utviklingen av det europeiske regelverket for engroshandel med energi og gir en diskusjonsplattform på europeisk nivå.

Vedlegg