Høyringssvar frå Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO)

Dato: 02.10.2015

Svartype: Med merknad

Det Kongelig Justis-og Beredskapsdepartement.

Innvandringsavdeling

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

Til:         Sigurd Bordvik

Seniorrådgiver

 

Fra:        Hayri Kilinic

              INLO leder

Saksbehandler:              

Jorge Balarezo

INLO Juridiske rådgiver                                                                                              Oslo, 3. oktober 2015

 

Herved viser vi til høringsbrev om heimel i utlendinglova for fengsling i hurtigprosedyresaker.

Angående førslag om å innføre ett nytt grunnlag for pågriping og fensling i lov om utlendingers adgang til Norge og deres opphold i landet. Vi uttaler vår uenighet i forhold til dette førslag på grunn av det følgende:

  1. Vi opplever i hele verden mest i Europa en øking av kriminalisering til migranter som på ulike grunner migrerer eller flykter fra hjemmelandet deres. Vi merker at dette er en fornuftig måte å håndtere nåværende og fremtidens utfordringer i forhold til innvandring eller migrasjon. Denne måten til å håndtere de typene situasjoner bare åpner muligheten for brudd på grunnleggende menneskerettigheter som må prioriteres av en rettsvesenet.
  2. Å la det åpen en mulighet til politiet til å vurdere pågriping og eventuelt fengsling av en utlending som har levert en asylsøknad som presumptiv er openbert grunnlaus resulterer i en svært åpen metode uten konkrete rammer som kan føre til at det begås utskeielser av autoritet og undergraver uskyldspresumsjonen til hver person.
  3. Det å vurdere en tilstrekkelig grunn for å avgjøre en pågriping og eventuelt fengsling tilhører best til jussområde som må vurderes på en vannlig juridisk saksbehandling og ikke for politiet.
  4. Dette forslaget kan føre til driftsmodus hvor politiet diskriminerer ulovlig. Det er derfor analysen av saken må forbli innenfor normalasylprosedyren og dermed ikke utsett politiet på situasjoner som overgår deres funksjoner og som kan føre til krenkelse av rettigheter i stedet for å beskytte dem.

Vi skal sette stor pris på om dere har noe spørsmål angående vår forslag er det bare å formulere den. Det skal også sette stor pris på om vi får høringer på bokmål i stedet for nynorsk. I fremtiden skal dette hjelpe oss til å få tilbakemelding fra våre organisasjoner på en mer effektiv måtte.

Med vennlig hilsen

                                                                                                                            

HayriKilinc                                                                                                     

INLO leder