Høyringssvar frå Bergen tingrett

Hjemmel i utlengingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker

Dato: 28.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg