Høyringssvar frå Forsvarsdepartementet

Svar på høring

Dato: 08.07.2015

Svartype: Utan merknad

Forsvarsdepartementet har ingen merknader til høringsnotatet.