Høyringssvar frå Statens sivilrettsforvaltning

Høyring om ny heimel for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for åpenbert grunnlause asylsøknader

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg