Høyringssvar frå NOAS

HØRING Hjemmel i utlendingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker

Dato: 28.09.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets høringsbrev av 03.07.2015 i anledning forslag til endring i gjeldende utlendingslov. NOAS ønsker å gi kommentarer til den foreslåtte endringen som beskrevet i vedlagte høringssvar.

Vedlegg