Høyringssvar frå Norsk Folkehjelp

Høyring om heimel i utlendingslova for pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren for openbert grunnlause asylsøknadar

Dato: 03.10.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg