Høyringssvar frå Landsorganisasjonsen i Norge (LO)

Hjemmel i utledningsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker

Dato: 30.09.2015

Svartype: Ønsker ikkje å kommentere

Vedlegg