Høyringssvar frå Risør kommune

Høring - Samkommunemodellen

Dato: 23.02.2015

Svartype: Utan merknad

Høringssaken har vært politisk behandlet i Risør kommune.

Bystyret gjorde følgende vedtak 19. februar 2015, sak 37/15:

Bystyret har ingen merknader til saken.

 

Dette til orientering. Vedtak og saksframlegg er lagt som vedlegg.

Hilsen Risør kommune

v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe

Vedlegg