Høyringssvar frå Levanger Venstre

Høringsuttalelse fra Levanger Venstre - FORSLAG OM Å OPPHEVE KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5B. SAMKOMMUNE

Dato: 02.02.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg