Høyringssvar frå Fylkesmannen i Hedmark

Høring - oppheving av kommuneloven 5 B - Samkommune

Dato: 22.01.2015

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Hedmark støtter departementets forslag om å oppheve kommuneloven § 5 B - bestemmelsene om samkommune.

Vennlig hilsen

Bernhard Caspari e.f.

Direktør

Fylkesmannen i Hedmark