Høyring - Ot.prp. om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna, regelen om alder for forstandar i registerførte trudomssamfunn

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 18.06.2004


Arbeids- og administrasjonsdepartementet – ingen merknader

Barne- og familiedepartementet

Bergen kommune

Brønnøysundregistra – ingen merknader

Datatilsynet – ingen merknader

Det Norske Baptistsamfunn

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet – ingen merknader

Fylkesmannen i Aust-Agder – ingen merknader

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – ingen merknader

Fylkesmannen i Rogaland med svar fra Karisma senter, Det Almindelige Lutherske Samfund og Pinsemenigheten Sion Lund

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Vest-Agder – ingen merknader

Fylkesmannen i Vestfold – ingen merknader

Fylkesmannen i Østfold

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon/KS – ingen merknader

Norges Frikirkeråd

Oromisk muslimske samfunn i Norge (OMSIN) – ingen merknader

Oslo Katolske Bispedømme

Pinsemenigheten Betel – Hjartdal

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

Stavanger kommune – ingen merknader

Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader

Utenriksdepartementet – ingen merknader