Høyring - Rapport om etablering av eit pilotprosjekt med ny avhøyrs-modell for barn som har vore utsette for overgrep m.m. (”Barnas hus”)

Frist: 18. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2006


Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen