Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringsbrev

Høyring - løyve til deltidsarbeid for russiske grensependlarar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legg her fram eit framlegg om endringar i forskrift av 21.12.1991 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Framlegget går ut på at grensependlarar frå Barentsregionen som er busette i Russland, ikkje i Noreg, kan få løyve til deltidsarbeid i dei tre nordlegaste fylka.
Høyringsfristen er 1. april 2009.

Høyringsnotatet er lagd ved og finst i elektronisk form på www.regjeringen.no/aid.

Med helsing
Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Turid Vibe
seniorrådgiver

 

Til toppen