Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd - Delrapport om eldre og bredbånd

Rapporten er utarbeidet av Norsk Telecom på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Den analyserer hvorfor mange seniorer ikke kjøper bredbånd og gir anbefalinger om hva både telekombransjen og norske myndigheter bør gjøre for å få eldre til å ta i bruk høyhastighetsnettet.

Rapporten anbefaler offentlige myndigheter å satse på kompetansetiltak for å stimulere til økt deltakelse. Blant tiltak som foreslås er støtte til datautrustning på eldresentre, økt satsing på opplæring i regi av frivillige organisasjoner og økt satsing på utvikling av fri programvare slik at kostnadene for nybegynnerløsninger kan reduseres.

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? Delrapport om Eldre og Bredbånd (PDF, 2Mb)