Høyringssvar frå Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 033603

Dato: 25.02.2022

Norske lovgivere og byråkraters viktigste oppgave er å ivareta Norske Borgeres rettigheter og privatliv, samt forsvar av Grunnloven.

Hvem bestemte at EU skal vedta norsk våpenlover? EØS-avtalen: Nope Schengenavtalen: Nope.

Norges klare oppfattning av dette; Må være at kun personer som har fått tilatelse av norsk Politi kan bære våpen i Norge, og nasjonale hjemler må på plass så klan-kultur medlemer lett kan avvises av Politiet, (ref. islamister og Oslo Skytesenter). Da er vel hele problemet løst på en enklere måte.

Når det gjelder formålet må en være spesielt lite praktisk for å ta seg bryet med å lage dette i det hele tatt. Det er jo mye større problem at "klan" medlemmer ansatt i politiet ekesmpelvis i Sverige skriver gir ut våpentilatelser i hytt og pine, med de konsekvenser det får for Norge (fri flyt av kriminelle-prinsippet). Hvordan det skal stoppes er naturligvis et ømtåelig tema.

Kriminelle er jo også til manges store overaskelse ikke så opptatt av lover og regler uansett, så lovgivningen rammer kun lovlydige personer. Hele prosjektet er vel bare en grunn for å holde virkelighetsfjerne byråkrater i EU-kommisjonen i arbeid. (32.000 ansatte som arbeider full tid med å underminere Nasjonalstatene rett til å vedta egne lover).

Lovhjemmel for å dele informasjon om farlige/islamister har vi alerede på plass i dag. Å rapportere Normenn med formalia-avslag våpensøknader til EU er meningsløst og har ingen praktisk betydning.

Ellers må lovgiver forholde seg til virkeligheten med hacking av data og tilgangen organiserte kriminelle nå har til Politi-registre. (også i Norge dessverre)