Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

I-0933 B

Faktarapport om forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer

linkdoc030005-990258#doc[STM]

Innhold


linkdoc030005-990260#docDetaljert innholdsfortegnelse

linkdoc030005-990261#docKAPITTEL1INNLEDNING
linkdoc030005-990262#docKAPITTEL 2ASTMA, ALLERGI OG INNEKLIMASYKDOMMER: DEFINISJONER, ALVORLIGHETSGRAD OG ÅRSAKSMODELLER
linkdoc030005-990263#docKAPITTEL 3OMFANG OG FORSKJELLER I FOREKOMST AV ASTMA OG ALLERGI ETTER TID OG STED
linkdoc030005-990264#docKAPITTEL 4INNEKLIMAETS BETYDNING FOR ASTMA, ALLERGI OG ANNEN OVERFØLSOMHET linkdoc999774#doc
linkdoc030005-990265#docKAPITTEL 5RØYKING
linkdoc030005-990266#docKAPITTEL 6RISIKO FOR LUNGEKREFT VED EKSPONERING FOR RADON OG ASBEST I BOLIG- OG ARBEIDSMILJØ
linkdoc030005-990267#docKAPITTEL 7UTELUFTENS BETYDNING FOR UTVIKLING AV ASTMA OG ALLERGI linkdoc1000998#doc
linkdoc030005-990268#docKAPITTEL 8SAMMENHENG MELLOM FAKTORER I KOSTHOLDET OG ALLERGISK SYKDOM
linkdoc030005-990269#docKAPITTEL 9ANDRE EKSPONERINGER SOM KAN UTLØSE OVERFØLSOMHETSREAKSJONER I LUFTVEIER OG HUD linkdoc1024529#doc
linkdoc030005-990270#docKAPITTEL 10 INFEKSJONER
linkdoc030005-990271#docKAPITTEL 11LIVSSTILSFAKTORER OG PSYKOSOSIALE FORHOLD
linkdoc030005-990272#docKAPITTEL 12SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED ASTMA, ALLERGI OG INNEKLIMASYKDOMMER
linkdoc030005-990273#docKAPITTEL 13NYTTE-KOSTNADSVURDERINGER SOM GRUNNLAG FOR PRIORITERING AV TILTAK