I-1020 B Kjønnsperspektiv i sosial- og helsesektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Kjønnsperspektiv i sosial- og helsesektoren

I-1020 B

Her kan du lese folderen Kjønnsperspektiv i sosial- og helsesektoren:

Utsiden

Innsiden

Denne informasjonsfolderen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese den, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html