I-1021 B

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Funksjonsassistent - brukerstyrt bistand til sterkt bevegeleshemmede arbeidstakere

Funksjonsassistent - brukerstyrt bistand til sterkt bevegelseshemmede arbeidstakere

Her kan evalueringsrapporten funksjonsassistent - brukerstyrt bistand til sterkt bevegeleshemmede arbeidstakere leses i wordformat