I-1035 B Ny lov om helsemessig og sosial beredskap.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Informasjonsfolder

Ny lov om helsemessig og sosial beredskap

Dette er en informasjonsbrosjyre om den nye loven om helsemessig og sosial beredskap, som trådte i kraft 1. juli 2001.

Brosjyren foreligger i pdf-format, og kan lastes ned her.