I-1042 B

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Et løft for psyksik helse

Et løft for psykisk helse

Dette er en kortversjon av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999- 2006 (Stortingsproposisjon nr. 63, 1997-98). Brosjyren foreligger i pdf-format og kan lastes ned her.