Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

I-11/2000 Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v.

Rundskriv I-11/2000 til:

Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets fylkesleger
Fengselsdirektørene
Kontorsjefene, Kriminalomsorg i frihet

Innholdsfortegnelse

I Innledning
II Ansvarsfordelingen for de vanligste stønadstilfellene til innsatte i fengsler
III Ansvaret for sosiale ytelser til personer som er idømt samfunnstjeneste eller som er underlagt tilsyn av kriminalomsorg i frihet (samfunnsstraff)
IV Innsattes pårørende
V Saksbehandlings- og samarbeidsrutiner
VI Hvilken kommune er ansvarlig for ytelser etter sosialtjenesteloven?