I-59/2000

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.