Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

I-6/98 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Rundskriv I-6/98

Lov om omsetning av
alkoholholdig drikk m v

Innhold

ForordDEL I Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m vDEL II Forskrifter til lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m vDEL III Merknader til lovenDEL IV Merknader til forskrifteneDEL V VedleggDEL VI Adresser

Forord

I lov av 16. mai 1997 ble det vedtatt omfattende endringer i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27. Endringene trådte i all hovedsak i kraft 1. januar 1998. Fra samme tidspunkt trådte en rekke nye forskrifter i kraft. Dette har foranlediget at Sosial- og helsedepartementet har utarbeidet dette rundskrivet.

I rundskrivet er alle lovens bestemmelser inntatt og kommentert i form av merknader til de enkelte bestemmelsene. Merknadene bygger i hovedsak på lovens forarbeider. Forskrifter gitt med hjemmel i loven er gjengitt og kort kommentert i en egen del. I vedlegget til slutt finnes en liste over opplysninger bevillingsmyndighetene bør be om fra søkere av salgs- og skjenkebevillinger.

Vi tror at mange av aktørene i alkohollovsammenheng - kommuner, fylkesmenn, salgs- og skjenkenæringen og enkelte advokater, vil ha nytte av rundskrivet. Den primære målgruppe er likevel kommunene som bevillingsmyndighet. Det er lagt særlig vekt på å gi bevillingsmyndigheten veiledning i saksbehandling og lovforståelse.

Oslo 18. mars 1998

Knut Brofoss

Tone Wilberg