Historisk arkiv

Ibsen-året 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ibsen-året 2006

Ibsen-året er en unik mulighet til å vise verden det beste av norsk kultur, og til å komme i aktiv dialog med et utenlandsk publikum. Ibsen-året skal vise storheten og aktualiteten i hans dikting, vise Ibsen som inspirator for kunstuttrykk i vår samtid, og mer generelt bidra til kunnskap om og interesse for Norge.

I den litterære verdenskanon regnes Henrik Ibsen som ”det moderne dramas far”, og overgås i dag kun av Shakespeare når det gjelder antall oppsetninger på teatre verden rundt.

I forbindelse med hundreåret for markeringen av Ibsens død er det en enorm internasjonal interesse for Ibsen. Mer enn 50 land har til nå planer om teateroppsetninger, kunstutstillinger, konserter, konferanser og seminarer initiert lokalt og med utgangspunkt i egne Ibsen-tradisjoner. Arrangørene spenner over et vidt felt fra forskningsinstitusjoner til nasjonale folkebiblioteker, fra institusjonsteatre med stjernestatus til ung nyskapende scenekunst.

UD samarbeider nært med Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen v/Bentein Baardson om målsettingen for Ibsen-markeringen og enkelte større arrangementer. Departementet har sammen med utenriksstasjonene koordineringsansvaret for et omfattende internasjonalt program for Ibsen-året 2006 sammen med utenlandske og norske fagmiljøer. Ibsen-året 2006 blir en global, utenrikskulturell begivenhet som skal vise det beste av norsk kultur, bidra til debatt og engasjement om menneskerettigheter og godt styresett, samt skape interesse for det moderne Norge

Lenker: