Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ikraftsettingsvedtak av finansieringsvirksomhetsloven og banksikringsloven

Ikraftsetting av lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VI.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VIII, jf. Kgl. res. 22. desember 2006.

I

Lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VI trer i kraft 22. desember 2006.

II

Forskrift 8. september 1989 nr. 929 om skadeforsikringsselskapenes garantiordning, gitt i medhold av lov 6. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet, gjelder til og med 31. desember 2006.