Ikrafttredelse av lov 27. februar 2009 nr. 9 romertall II om endringar i skattelova

Fastsatt av Finansdepartementet 19. august 2009 med hjemmel i lov 27. februar 2009 nr. 9 romertall IV annet ledd om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Lov 27. februar 2009 nr. 9 romertall II om endringar i skattelova trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009.


 

Tilhørende lov

Til toppen