IKT-rapporter og undersøkelser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kulturdepartementet

IKT i utdanningen

Rapporter og undersøkelser

Til inspirasjon

Grunnskole og videregående opplæring

Universitet og høgskole

Voksne

Kjønn og IKT

Til inspirasjon - hefter om bruk av IKT

Rapporter og undersøkelser

Grunnskole og videregående opplæring

Universitet og høgskole

Voksne

Kjønn og IKT