IKT-systemoversikt for transport

Rapport utarbeidet av Transportbedriftenes Landsforening, med støtte fra Samferdselsdepartementet, januar 2003.

IKT-systemoversikt for transport

IKT systemoversiktRapporten gir en oversikt over informasjons- og kommunikasjonssystemer for luftfart, skipsfart, jernbane og vegtransport med hovedvekt på områdene transportetterspørsel, styring av transporttjenester, førerstøtte og transportmiddelkontroll, styring av infrastruktur, og terminalstyring.

Oversikten dekker persontransport og godstransport og primært systemer som er tilgjengelige på markedet, men det vises også mange eksempler på god bruk av IKT i form av bedriftsspesifikke løsninger, spesielt innen området kundebehandling. For hvert system er det gitt en kort omtale av hovedfunksjoner.

Rapporten peker på funksjonsområder hvor det synes å være behov for nye løsninger eller videre utvikling av eksisterende løsninger for å skape et bedre og mer brukervennlig og konkurransedyktig transportsystem. Rapporten inneholder over 500 elektroniske kilder for systeminformasjon.

Rapporten er utarbeidet av Transportbedriftenes Landsforening, med støtte fra Samferdselsdepartementet.

Les rapporten her (pdf 1,7 Mb)

Det er også mulig å bestille rapporten fra Transportbedriftenes Landsforening.

(Desember 2002 / Januar 2003)

VEDLEGG