Importdokumenter

Importdokumenter

Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll, utsteder på importørens anmodning to typer dokumenter i forbindelse med import av strategiske varer.

Importsertifikatet er et dokument som bekrefter at importøren har erklært:

  1. at varene skal importeres til Norge, og
  2. at norske bestemmelser vil bli fulgt ved en eventuell re-eksport.

Sertifikatet utstedes av Utenriksdepartementet etter søknad fra importøren.

Leveringsbeviset er et dokument som bekrefter at varene fysisk har kommet til Norge og derved brakt under kontroll i henhold til norsk lovgivning. Leveringsbevis utstedes av Utenriksdepartementet etter søknad, på fastsatt skjema, vedlagt dokumentasjon som viser at varen er innført.

Se også www.eksportkontroll.mfa.no