Indikatorgruppen

EUs ekspertgruppe ”Standing group for indicators and benchmarking”

Indikatorgruppen er etablert for å overvåke og vurdere bruken av indikatorer og konkrete kvantitative målsettinger (benchmarks) som et ledd i implementeringen av arbeidsprogrammet for oppfølgingen av framtidige mål for utdannings- og opplæringssystemene i Europa. I tillegg skal gruppen kontinuerlig utvikle nye indikatorer og konkrete kvantitative målsettinger. Bakgrunnen for dette arbeidet ligger i vedtakene som ble gjort i de siste års ministerrådsmøter i Lisboa (2000), Stockholm (2001) og Barcelona (2002). Under toppmøtet i Barcelona ble det ovennevte arbeidsprogrammet vedtatt. Dette programmet legger grunnlaget for de 9 arbeidsgruppene og indikatorgruppens arbeid. I arbeidsprogrammet er det nedsatt:

  • 3 strategiske mål: a) forbedre kvalitet og effektivitet; b) bedre tilgangen til utdanning og opplæring; c) åpne opp utdannings- og opplæringssystemene til verden for øvrig
  • 13 delmål under de tre hovedmålene
  • 33 indikatorer (som er utgangspunktet for denne gruppens arbeid)
  • 42 nøkkelområder

Implementeringen av arbeidsprogrammet skal foregå gjennom den såkalte "åpne koordinerings metode". I korthet går denne ut på at alle EU-landene benytter: Koordinert strategi, felles mål og felles instrumenter.

Sistnevnte omfatter a) indikatorer og konkrete kvantitative målsettinger; b) utveksling av god praksis (hvordan andre land har løst bestemte problemer eller framgangsmåter for å gjøre ting på en mest mulig optimal måte etc.; og c) ekspert evalueringer innen bestemte områder.

Det første møte med norsk deltagelse i indikatorgruppen ble holdt i februar 2003.

Mandat for indikatorgruppen