Initiering av IKT-samarbeid i transportnæringen

Prosjektrapport utarbeidet av Transportbedriftenes Landsforening og Norges Lastebileier-Forbund, desember 2001.

Initiering av IKT-samarbeid i transportnæringen

Artikkelsamling - IKT i transport

Økt bruk av IKT i næringslivet og samfunnet generelt betyr nye muligheter og utfordringer for transportnæringen, f.eks. med hensyn til informasjon og kundekontakt, service, driftskoordinering, ressursutnyttelse og kostnadsreduksjoner.

Med støtte fra Samferdselsdepartementet har Transportbedriftenes Landsforening i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund laget en rapport som kartlegger næringens nåværende IKT-utnyttelse i forhold til samfunnet og næringslivet ellers, hva markedet og fagmiljøene tilbyr av muligheter og hvordan næringen kan utnytte mulighetene.

Les rapporten her (pdf 98 Kb)

Les rapportvedlegg her (pdf 125 Kb)

Sammendrag av rapporten "Initiering av IKT-samarbeid i transportnæringen" finnes på Transportbedriftenes Landsforenings nettsider.

Der er det mulig å bestille hele rapporten og artikkelsamlingen "IKT i transport", samme sted.

(Desember 2001)

VEDLEGG