Inn på tunet

Handlingsplan 2013-2017

Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som står utenfor arbeidslivet skaper nye tjenestebehov i velferdssektoren.

M-0745 B

Inn på tunet - Handlingsplan 2013-2017 
Klikk på bildet for å lese handlingsplanen i PDF-format (3 Mb)

Forsidefoto: Bjørn Erik Rygg Lunde/Pressefoto as. Rettigheter: Fylkesmannen i Nordland.