Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

R-108/2005

Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Rundskriv R-108/2005 (pdf-format)