Høringssvar fra Kristin Moen

Dato: 10.04.2022

Mange mennesker har stor glede av å ferdes i natur med fullverdige økosystemer. Natur med dyreliv og særlig med rovdyr bidrar til å heve livskvalitet. Norge bør i større grad verne natur og naturlige økosystemer med topp predatorer. Mange jegere har liten respekt for naturen og viltet. Det vektlegges i for stor grad jegernes behov og ikke behovet til alle oss som får bedret livskvalitet av å være ute i naturen hele året uten å drepe noen.