Høringssvar fra Spillavhengighet Norge

Dato: 13.04.2022

Spillavhengighet Norge takker for muligheten til å komme med innspill til den kommende folkehelsemeldingen. Se vedlegg for vårt høringsinnspill.

Vedlegg