Høringssvar fra Inger Johanne Strand

Dato: 09.04.2022

Å bygge kapasitet, kultur og kompetanse for helhetlig virkemiddelbruk, felles innsats og samarbeid på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivå er sentralt for å sikre et godt folkehelsearbeid. Gjenstridige samfunnsfloker må løses gjennom et helhetlige og tverrfaglige arbeidet. Det gjelder ikke bare lokalt, men også regionalt, nasjonalt og global. I den sammenheng ønsker jeg å spille inn følgende vedlegg som et godt eksempel på hva en kan få til når en jobber sammen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

I tillegg håper jeg ny melding gir barn og unge, universelle tiltak og tidlig innsats generelt et særlig fokus. Vi må jobbe sammen, på en systematisk og kunnskapsbasert måte for å sikre at vi:

fremmer livskvalitet, helse og gode levekår for alle,

skaper en mer helsefremmende og utjevnende samfunnsutvikling og

legger til rette for at alle skal ha like muligheter for å leve gode liv, delta og føle tilhørighet.

Vedlegg