Høringssvar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Dato: 11.04.2022

Svartype: Med merknad

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en parpalyorganisajson på rusfeltet med 35 medlemsorganisasjoner. Vi jobber for å redusere skadevirkningene av alkohol, narkotika og pengespill.

Vedlagt ligger Actis sine høringsinnspill til Folkehelsemeldingen.

Vedlegg